Saturday, May 16, 2009

Genealogisch Vademecum deel 5: Wat is een genealogie?

Wat is een genealogie?

Naast de algemene betekenis van het woord genealogie, heeft het woord genealogie ook een specifieke, beperkte betekenis. Een genealogie is een genealogisch overzicht waarin alle nazaten van een bepaalde persoon (of koppel) langs mannelijke lijn in kaart worden gebracht. Dochters en hun eventuele partners worden weliswaar vermeld, maar de nazaten van dochters worden niet verder onderzocht in een genealogie.
Een parenteel en een genealogie zijn dus in principe vergelijkbaar omdat bij de geneaologische sytemen de nazaten van een bepaalde persoon (of een koppel) weergeven. Echter de genealogie onderzoekt slechts de mannelijke nazaten.

Dezelfde achternaam?

Het niet niet correct te veronderstellen dat omdat in een genealogie alleen de mannelijke nazaten in kaart worden gebracht en omdat achternamen over het algemeen via mannelijke lijnen vererfd worden, alle nazaten van een probandus die in een genealogie vermeld worden dezelfde achternaam dragen. Voor 1800 waren achternamen meestal niet gefixeerd.
Achternamen ontwikkelden zich onder nazaten van een persoon some op geheel verschillende manier. Daar komt bij dat in vroegere tijden vaak patroniemen werden gebruikt, en zodanig achternamen kunnen verschillen binnen een genealogie.

No comments:

Post a Comment