Tuesday, May 19, 2009

Genealogisch Vademecum deel 7: Wat is Descent from Antiquity (DFA)?

Descent from antiquity

Descent from Antiquity (ook wel: DFA) is een redelijk jonge discpline binnen de genealogische wetenschappen. Descent from Antiquity betekent letterlijk vertaald: afstamming uit het antike tijdperk. Onderzoekers proberen genealogische samenhangen tussen mensen van en mensen uit het antieke tijdperk op te stellen. In de middeleeuwen en de 16de en 17de eeuw werden weliswaar vaak belanrijke personen en families gekoppelt aan een afstamming van bijvoorbeeld de oude Grieken, Romeinen en Koning David van Israel; echter waren deze fantastische stamreeksen slechts claims en werden ze niet wetenschappelijk onderbouwd. De Descent from Antiquity beweging tracht wetenschappelijk toetstbare stamreeksen op te stellen aan de hand van controlerbare bronnen.

Uiteraard is de "antiquity" al een beladen woord. Voor Europa wordt meestal de ondergang van het West-Romeinse Rijk in het jaar 472 als eindpunt van dit antieke tijdperk aangegeven (en het begin van de Middeleeuwen). Buiten de Europese context is dit jaartal uiteraard vrij willekeurig. In andere civilisaties (zoals China bijvoorbeeld) spelen andere data een rol.
Uiteraard zijn de bronnen die dateren van voor het jaar 472 uiterst zelden. De meeste genealogiëen van Europese families halen de 16de eeuw niet, laat staan de vroege Middeleeuwen. Vandaar concentreren DFA onderzoeker zich notgedwongen op belangerijke personages (vorsten, koningen en keizers) bij hun onderzoek, omdat over hen uiteraard de meeste bronnen bewaard zijn gebleven. Echter zijn zelfs stamreeks van die teruggaan tot de 12de eeuw gaan al vaak bijzonder speculatief. Bijvoorbeeld, bestaat er veel discussie over de voorouders van het Nederlandse koningshuis, de Duitse familie van Nassau; een bevredigend antwoord op de vraag of Dudo van Laurenburg uit de 12de eeuw de stamvader was van de Nassaus is nog niet gevonden. Ook over de mogelijk Friese afkomst van de oude graven van Holland bestaat veel speculatie.
Genealogie voor het jaar 1000 is bijzonder moeilijk, omdat de overleverde bronnen zo zelden zijn dat men slechts via ingewikkelde hypothesen (bijvoorbeeld naamgeving) tot een stamreeks kan komen. Aan hand van documenten (bijvoorbeeld stichtingsaktes van kloosters), maar ook steeds vaker aan hand van genealogische vondsten, probeert men meer licht te werpen op dit donkere tijdperk en probeert men stamreeksen te reconstrueren, die doorlopen naar het antieke tijdperk, waar men aansluitingen probeert te vinden op belangrijke historische personen of invloedrijke vorstenhuizen. Bijzonders geliefd zijn stamreeksen die teruggaan naar de Romeinse keizers, Koning David en de koningen van Israël, Jesus, de profeet Mohammed, Egyptische vorstenhuizen, Assyrische koningen en Attilah. In China, doet men ook onderzoek naar de nazaten van de filosoof Confucius. In de Islamitische wereld, ontlenen verschillende vorstenhuizen hun autoriteit aan de claim dat zij directe nazaten zijn van de profeet Mohammed.

Tot dusver heeft de zoektocht naar controlerbare stamreeksen tot het antieke tijdperk nog niet veel opgeleverd. In nieuwesgroepen zoals soc.genealogy.medieval worden door onderzoeker bijna dagelijks hypothesen omtrend mogelijke stamreeksen opgesteld en getoest, maar de heftige discussies over "Descent from Antiquity" hebben nog niet het gewenste resultaat
opgeleverd.

Archeologie: een nieuwe mogelijkheid?

Omdat alle bekende geschreven bronnen bijna wel onderzocht zijn op de mogelijkheid er nieuw genealogische feiten uit te concluderen, is het wachten op de vondst van nieuwe bronnen. Naast geschreven bronnen kan nieuw genealogisch onderzoek wellicht uitkomst bieden. Momenteel is veel hoop gevestigd op uitgravingen in Syrie, Armenie, Irak en Iran, omdat het Midden-Oosten wordt beschouwd als bakermaat van de Westerse beschaving. In het antieke tijdperk waren deze civilisaties bijzonder ontwikkeld op het gebied van schrift, wetten en een centrale overheid. De hoop van DFA -onderzoekers is dan ook, dat ooit genealogie en archeologie elkaar zullen raken, en dat nieuwe vondsten een betrouwbare stamreeks tot voor het jaar 472 mogelijk maken.

Ida, our earliest ancestor?

As a kid, I spent countless hours walking through fields, digging through rubble, in search of fossils. At the time, I was literally obsessed with dinosaurs; the only books I read where about dinosaurs and the walls of my bedroom were covered with posters of dinosaurs. I even had my own little "museum", where I would display the fossils and bones I found. My uncle, a trained geologist working in the oil business, would sometimes visit us, and I would literally drag him to my bedroom to have him inspect my newest treasures. To hear him date my stones made my head spin: 200 million years old! To a kid, it's difficult to imagine what these numbers mean.

Later, in my teenage years, my interest gradually shifted to more tangible historical periods, that I could actually relate to. A teacher at university would talk about the Glorious Revolution of 1688, and I immediately knew which ancestor was living in that specific age. Yet, the world of dinosaurs and fossils never really quit me.

From Lucy to Ida

Hence, I am also thrilled to read about Ida, a truly spectacular fossil of a monkey-like creature that has been presented today to the press. Scientists tentatively state that Ida is about 47 million years old, and that this particular animal could be the missing link in evolutionary history. The fossil was dug up in a pit in Messel (Germany) by an amateur, who sold it to a wealthy collector. Only recently, a team of scientists have gained access to the fossil and used their expertise to examine this spectacular finding.
Until now, the earliest remains of a being that paleontologists regarded as an ancestor of modern man were those of Lucy, a monkey-like creature that live 3.18 million years ago in the steps of Ethiopia. Her skeleton was only 40% complete.
Ida's remains, however, are 95% complete, and thus offer a wealth of opportunities for scientists to add weight to their theories on evolution.
You can see pictures of this spectacularly beautiful fossil here:
http://www.guardian.co.uk/science/gallery/2009/may/19/fossil-ida-fossils-missing-link?picture=347579933

Our ancestor?

For me as a genealogist, the thought that Ida could be one of my ancestors is an exciting one. If she is indeed the the missing link that connects primitive mamals to human-like creatures, it raises so many complicated questions regarding human nature, that I as an individual cannot possibly have any meaningful answers to. Therefore, I'll just lean back, and look at the beautiful images of this phenomenal fossil.

Monday, May 18, 2009

Review: Wolfram Alpha and genealogical research

A new hype

In the last days, there has been a lot of commotion surrounding the release of an allegedly revolutionary search engine that according to some would make Google -now the industry leader- more or less superfluous. According to the makers of Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com), online searches on Google deliver inferior results. So we asked are ourselves, is the hype surrounding this new search engine justified, yes or no? We put it to the test, and asked questions that are relevant to our passion, genealogy.

Wolfram Alpha differs substantially from the google search engine in that it doesn't allow users to just type in a particular word, but only responds to "question". So, for example, users cannot just type in the term "genealogy", but need to formulate a research question. Obviously, this is rather time consuming, in comparion to the easy-to-use, intuitive way in which Googel works.

We put Wolfram Alpha to the test, and asked a set of very basic, simple questions.

To the question "What is genealogy?", one would expect that the result would present us with a link to a site giving a definition of the term "genealogy". However, the result Wolfram Alpha was utterly useless in that it just give us a quasi-synonym of our search term: "relationships"; followed by a number of example of types of relationships.
Second, we asked "What is the address of the archive in Leiden?" Again, the results to this easy question were disappointing, since Wolfram Alpha just stated : Wolfram|Alpha isn't sure what to do with your input.
Finally, we asked a specifically genealogical question. We asked "Who is the mother of Queen Elizabeth" ; a question about a well-known person. Again, Wolfgang Alpha stated: Wolfram|Alpha isn't sure what to do with your input. A useless answer to a straight-forward question.

Conclusion:

Google sure isn't perfect, but with a bit of knowhow regarding the search possibilities and with the right search terms, Google manages to deliver results with a content that is more logical and coherent than those produced by Wolfram Alpha. May be Wolfram Alpha is useful in other domains, but for genealogical research purposes this new search engine is utterly useless and anything but revolutionary. This self-proclaimed, digital version of the Delphic oracle fails to live up to its promises and pretensions. Our advice: don't buy into the hype, stick to Google.

Recensie: Wolfram Alpha voor genealogisch onderzoek

In de laatste dagen is er veel commotie over een revolutionaire zoekmachine, die Google als online zoekmachine zou kunnen vervangen. Wolfram Alpha (http://www.wolframalpha.com/) belooft alle vragen te beantwoorden. Anders dan bij de google zoekmachine dient men niet slechts een zoeklemma in te tikken, maar een zoekvraag te stellen. Dus niet gewoon "genealogie", maar bijvoorbeeld, "what is genealogie?". Uiteraard is dit al een omslachtige manier van zoeken, en dus zeker een groot minput voor deze zoekmachine.
We hebben een paar steekproeven genomen:
Wolfram Alpha:

We stelden aan Wolfram Alpha de vraag "What is genealogy?". De resultaten waren vrij onbenulli: een opsomming van verschillende types familie relaties. De online zoekmachine Wolfgang Alpha leverd dus niet een definitie van de term 'genealogie' op zoals men dit zou verwachten.

Op de vraag "What is the address of the archive in Leiden?" kregen we het antwoord: Wolfram|Alpha isn't sure what to do with your input. Een resultaat waar je niks aan hebt.

Vervolgens hebben we nog een vraag met een specifiek genealogisch character gesteld. "Who is the mother of Queen Elizabeth?" Een simpele vraag over een bekend iemand. Het resultaat was werderom ontnuchterend: "Wolfram|Alpha isn't sure what to do with your input." Een resultaat waar je dus niks aan hebt. Wolfram Alpha leverde dus niet de relevante links en informatie op.

Conclusie:

Google is zeker ook niet perfect, maar met een paar goede zoeklemma en een beetje "knowhow" van de zoekfuncties zijn de resultaten duidelijk beter dan die van Wolfram Alpha. Voor genealogisch onderzoek deugt Wolfram Alpha niet; het formuleren van zoekvragen is omslachtig en lastig. Wellicht zijn er andere onderzoeksmogelijkheden waar Wolfram Alpha inderdaad beter is dan Google, maar voor genelaogisch onderzoek is deze nieuwe, gehypte zoekmachine geen vooruitgang.

Sunday, May 17, 2009

Genealogisch Vademecum deel 6: Engels voor genealogen

Waarom?

Engels is niet alleen een wereldtaal, maar is ook een taal die genealogen regelmatig tegen zullen komen als ze genealogisch onderzoek doen op het Internet. Het is ook goed mogelijk dat Amerikaanse nazaten van Nederlanders contact opnemen met Nederlandse genealogen. Daarnaast, bestaat de mogelijkheid dat men als Nederlandse genealoog een engelstalige voorouder vindt best groot. In de 17de en 18de eeuw waren duizenden Engelse en Schotse soldaten in dienst van de Staatse Nederlanden. De banden met de engelstalige wereld zijn in de genealogie dus oud en van enig beland. Het leek ons daarom een goed idee een Engels-Nederlandse woordenlijst/woordenboek te publiceren op ons genealogisch blog. Toevoegingen of correcties mag je in de comments posten.

 • aangenomen kind: adopted child
 • achternaam: family name
 • adoptie: adoption
 • afstammeling: descendent
 • afstamming: descent
 • akte: record
 • begraven: burried
 • beroep: profession
 • broer: brother
 • bron: source
 • bruid: bride
 • bruidegom: groom
 • datum: date
 • dochter: daughter
 • doop: baptism
 • drieling: triplets
 • echtgenoot: spouse, husband
 • echtgenote: spouse
 • echtpaar: marrie couple
 • familie: family
 • familiegeschiedenis: family history
 • geboorte: birth
 • geboorteakte: birth record
 • geboorteplaats: birthplace
 • geboren: born
 • genealogie: genealogy
 • generatie: generation
 • getrouwd: married
 • grootmoeder: grandfather
 • grootvader: grandfather
 • huwelijksakte: marriage record
 • jaar: year
 • kind: child
 • kleindochter: granddaughter
 • kleinkind: grandchild
 • kleinzoon: grandson
 • kleuter: toddler
 • kwartierstaat: Ahnentafel
 • kwartierverlies: pedigree collapse
 • leeftijd: age
 • mannelijk: male
 • moeder: mother
 • nationaliteit: nationality
 • neef: cousin
 • nicht: cousin
 • ondertrouw: publication of the banns
 • onwettig kind: illegitimate child
 • oom: uncle
 • overgrootmoeder: great-grandmother
 • overgrootvader: great-grandfather
 • overlijdensakte: death record
 • overlijdensdatum: death date
 • overlijdensplaats: death place
 • pleegkind: foster child
 • pleegouders: foster parents
 • rol: role
 • scheiding: divorce
 • schoondochter: daughter-in-law
 • schoonmoeder: mother-in-law
 • schoonouders: parents-in-law
 • schoonvader: father-in-law

Matrilinear ancestry of Queen Elizabeth

My first online message in English!
I have tried to trace back the matrilinear ancestry of H.M. Queen Elizabeth II, but so far have not managed to trace it back beyond 7 generations. I have tried to find some clues in various genealogical publications, but so far to no avail. If you had any additions or corrections, please post a comment on this blog. thanks.

Generation I

1. Queen Elisabeth II of the United Kingdom, born London, 21 April 1926.

Generation II

3. Elisabeth Angela Marguerite Bowes Lyon, born St.Paul's Waldenbury, 4 August 1900, died Windsor, 30 March 2002.

Generation III

7. Nina Cecilia Cavendish-Bentinck, born London 11 September 1862 , died London, 23 June 1938.

Generation IV

15. Caroline Louisa Burnaby, born Hungerton 15 December 1832, died Dawlish, 6 July 1918.

Generation V

31. Anne Caroline Salisbury, born Fordington 15 December 1805, died St.George, 3 May 1881.

Generation VI

63. Frances Webb, born Stanway 12 June 1775, died Salisbury 22 January 1862.

Generation VII

127. Mary Garritt?

Saturday, May 16, 2009

Matrilineaire stamreeks van Koningin Beatrix

Voorbeeld: De matrilineaire stamreeks van Koningin Beatrix

De matrlinieaire stamreeks van Koningen Beatrix is opgesteld met behulp van de genealogische serie boeken Europäische Stammfolgen en verschillende adelsboekjes. Deze matrilineaire stamreeks omvat 23 generaties. De stammoeder van Koningin Beatrix der Nederlanden is ene Jeanne de Voudray die in de 14de eeuw in Bourgogne (Frankrijk) leefde; haar echtgenoot was Jean de Saulx, lid van een zeer oud, adellijk geslacht. Dit genealogisch overzicht is gesorteerd per generatie. Bovendien staat bij elke voorouder het Kekulé-kwartiernummer, met als probandus (nr.1) uiteraard Koningin Beatrix. Haar stammoeder, Jeanne de Voudray, draagt kwartiernummer 8388607.

Generatie I


1. Beatrix der Nederlanden, Baarn, 31 januari 1938, Koningin der Nederlanden 1980-.

Generatie II

3. Juliana der Nederlanden, Den Haag, 30 april 1909 — Soestdijk, 20 maart 2004, Koningin der Nederlanden 1948-1980.

Generatie III

7. Wilhelmina der Nederlanden, Den Haag, 31 augustus 1880 — Apeldoorn, 28 november 1962, Koningin der Nederlanden 1890-1948.

Generatie IV

15. Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Emma zu Waldeck und Pyrmont, Arolsen, 2 augustus 1858 — Den Haag, 20 maart 1934, Koningin-regentes der Nederlanden 1890-1898.

Generatie V
31. Prinses Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne van Nassau-Weilburg, Wiesbaden, 12 augustus 1831 — Arolsen, 27 oktober 1888.

Generatie VI

63. Prinses Pauline Friederike Marie von Württemberg, Stuttgart, 25 februari 1810 — Wiesbaden, 7 juli 1856.

Generatie VII

127. Prinses Katharina Charlotte Georgine Friederike Sophie Therese von Sachsen-Hildburghausen, Hildburghausen, 17 juni 1787 — Bamberg, 12 december 1847.

Generatie VIII

255. Hertogin Charlotte Georgine Luise Friederike von Mecklenburg-Strelitz, Hannover, 17 november 1769 — Hildburghausen, 14 mei 1818.

Generatie IX

511. Prinses Friederike Caroline Luise von Hessen-Darmstadt, Darmstadt, 20 augustus 1752 — Hannover, 22 mei 1782.

Generatie X

1023. Prinses Maria Luise Albertine von Leiningen-Dagsburg-Falkenburg, Obrigheim ,16 mei 1729 — Neustrelitz, 11 maart 1818.

Generatie XI

2047.Gravin Catharine Polyxene zu Solms-Rödelheim und Assenheim, Rödelheim, 30 januari 1702 — Heidesheim, 21 maart 1765.

Generatie XII

4095. Gravin Charlotte Sibylla af Ahlefeld, Kopenhagen, 21 augustus 1672 — Frankfurt am Main, 17 februari 1726.

Generatie XIII

8191. Gravin Marie Elisabeth zu Leiningen-Dagsburg- Hartenburg, Hartenburg, 10 maart 1648 — Augustenburg, 13 april 1724.

Generatie XIV

16383. Gravin Sibylla von Waldeck-Wildungen, Waldeck, 25 mei 1619 — Hartenburg, 24 juli 1678.

Generatie XV

32767. Gravin Elisabeth von Nassau-Siegen, Dilleburg, 8 november 1584 — Landau, 26 juli 1661.

Generatie XVI

65535. Gravin Magdalena von Waldeck, 1558 — Idstein, 9 september 1599.

Generatie XVII

131071. Jutta von Isenburg-Neumagen, circa 1520 — 28 juli 1564.

Generatie XVIII

262143. Elisabeth von Honolstein, circa 1460 —11 november 1536.

Generatie IXX

524287. Elisabeth von Bolchen zu Zolveren, voor 27 augustus 1507.

Generatie XX

1048575. Margarethe von Elter, circa 1405.

Generatie XXI

2097151. Jeanne d'Aspremont, circa 1385.

Generatie XXII

4194303. Jeannette de Saulx, circa 1360.

Generatie XXIII

8388607. Jeanne de Voudray, leefde in de 14de eeuw.